Pridaj sa!

Kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry

Nitra ako Bod Zlomu - prečítajte si náš Bid Book srcoll down

Nitra v Európe, Európa v Nitre!

Viac o našej kandidatúre

V roku 2026 bude prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry opäť niesť jedno slovenské mesto. A my chceme, aby tým mestom bola Nitra! Projekt EHMK vnímame ako obrovskú príležitosť na posilnenie postavenia kultúry a kreatívneho priemyslu v meste, na našu prezentáciu v európskom priestore, no tiež na otváranie ťažkých tém smerom k nám samým – Nitrančanom. Projekt Nitra 2026 nám môže pomôcť stať sa živým mestom plným aktívnych a vnímavých obyvateľov, mestom s jasnou víziou, v ktorom sa oplatí zostať.

40 mil. €

40 mil. € na kultúru a kultúrnu infraštruktúru. Podľa ministerstva kultúry SR bude na projekt EHMK 2026 alokovaných 20 až 30 miliónov eur (EÚ). Zvyšné investície budú realizované z rozpočtu mesta, VÚC či iných podporných schém.

1.67 €

1.67 € za 1€. Podľa ekonomickej analýzy projektu EHMK 2013 – Košice, ktorý je jediným zrealizovaným projektom tohto druhu v SR, je výsledkom jedného investovaného eura počas projektu vrátená hodnota vo výške 1,67 €.

30%

30% nárast turizmu. Číslo vychádza z evaluácie projektu Plzeň 2015, z porovnaní prenocovaní v meste medzi rokmi 2013 a 2015.

500-700

500 – 700 pracovných miest. Čísla vychádzajú z evaluácie projektov Košice 2013 (1304 pracovných miest) a Plzeň 2015 (693 pracovných miest).

Kultúra v Nitre

Spoznaj Nitru, jej kultúrne body a podujatia.

Viac o kultúre v Nitre

Pridaj sa ku kandidatúre Nitry na EHMK!

Máš nápad, existujúci projekt alebo by si sa chcel pridať k projektu Nitra 2026?

Pridaj sa!

Aktuálne sa deje

Tím Nitra 2026

Na projekte Nitra 2026 pracuje od marca 2020 projektový tím Nitra 2026 spolu s ďalšími desiatkami kultúrnych aktérov z Nitry a širšieho regiónu.

Viac o ľuďoch pripravujúcich projekt Nitra 2026