Pridaj sa!

Bid Book úspešne odovzdaný!

Späť na zoznam
01-02-2021

Na Ministerstvo kultúry sme včera poobede úspešne odovzdali Bid Book (prihlášku) našej kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Obrovská vďaka všetkým, ktorý na tomto dokumente pracovali posledných 9 mesiacov – kultúrnym aktérom a nadšencom z Nitry a Nitrianskeho kraja, pracovníkom MsÚ Nitra, celému tímu Nitra 2026, 80 členom pracovných skupín, mestu Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a každému jednému jednotlivcovi, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o jej vznik.

Bid Book je komplexným dokumentom, ktorý popisuje koncept a témy našej kandidatúry, jej umelecký program, kultúrnu stratégiu Nitry na roky 2021-2031 (tzv. NK31), európsky rozmer, stratégiu práce s publikom, participáciu širokej a odbornej verejnosti na projekte či plány Nitry a okolitého regiónu na rozvoj kultúrnej a turistickej infraštruktúry. Nitru sme v prihláške definovali ako Bod zlomu v čase aj priestore, ako miesto, ktoré na svoje výzvy pozerá ako na príležitosti.

BID BOOK v celom znení si môžete prečítať na https://www.nitra2026.eu/bid-book/.

Momentálne sa chystáme na prvý zo série workshopov, na ktorých sa budeme pripravovať na obhajobu pred 12-člennou porotou, pred ktorou prihlášku obhajujeme začiatkom februára. Držte palce!