Pridaj sa!

Bid Book

Po deviatich mesiacoch diskusií, stretnutí a prebdených nocí, je Bid Book (prihláška) Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 na svete!
Tu si ho môžete stiahnuť a prečítať v angličtine (pdf, 7.1 mb)
Tu si ho môžete stiahnuť a prečítať v slovenčine (pdf, 3.2 mb)

Bid Book je komplexným dokumentom, ktorý popisuje koncept našej kandidatúry, jej umelecký program, kultúrnu stratégiu Nitry na roky 2021-2031 (tzv. NK31), európsky rozmer, stratégiu práce s publikom, participáciu širokej a odbornej verejnosti na projekte, či plány Nitry a okolitého regiónu na rozvoj kultúrnej a turistickej infraštruktúry.

Na Bid Booku od marca 2020 pracovalo vyše 100 ľudí z Nitry a Nitrianskeho kraja: projektový tím Nitra 2026, pracovníci Mestského úradu v Nitre, nezávislí kultúrni aktéri, zástupcovia významných kultúrnych inštitúcii, pracovníci univerzít, aktivisti, kreatívci či mnohí ďalší, ktorých spája jedno – vízia živšej, aktívnejšej a kultúrnejšej Nitry. Všetkým smeruje obrovská vďaka!

Ak na čítanie Bid Booku nemáte čas alebo chuť, nižšie nájdete náš krátky “výcuc”. 

Nitra 2026: Breaking Point v skratke

1. Koncept – Breaking Point
2. Programové línie – 3 ZLOMY
3. Výber programových a projektových aktivít

1. Koncept – Breaking Point

Konceptom našej prihlášky a programu je Nitra ako Breaking Point / Bod zlomu. Po diskusiách o našom meste s historikmi, aktívnymi obyvateľmi či nadšencami, sme si uvedomili, že Nitra je bodom zlomu – v čase aj priestore.

Historicky, ako najstaršie slovenské mesto, ktoré významne formovalo národnú a štátnu identitu Slovenska. Geograficky, keďže leží na rozhraní nížiny a vysočiny, medzi úrodnými poliami a nezdolnou prírodou. Etnicky, keďže tvorí hranicu medzi premiešaným juhom a homogénnejším severom. Spoločensky je zas miestom stretu progresívneho a prosperujúceho západu a konzervatívnejšieho, no nepoddajného východu.

Breaking Pointom / Bodom zlomu je aj doba, v ktorej žijeme. Pretrvávajúca pandémia nás núti zamýšľať sa nad potrebami vzájomnej sociálnej závislosti a schopnosti kultúry spájať ľudí. Klimatická kríza nás vyzýva k prehodnoteniu nášho vzťahu s prostredím, ktorého sme súčasťou. Postfaktuálna doba zas volá po kultivovanom dialógu ako prostriedku hľadania cesty späť k zdravému a triezvemu uvažovaniu, k emancipácii a rovnosti; únik mozgov a migrácia po rozširovaní konceptu našej identity.

Preto chceme Nitru zadefinovať ako Breaking Point, kde kultúra a umenie slúžia ako katalyzátory hľadania riešení. Ako priestor, kde sú nefunkčné vzťahy, mechanizmy, dogmy a idey konfrontované a prelomené, a znova zložené v lepšej a zdravšej podobe. Samozrejme, nie navždy (to by bolo trochu odvážne), ale pravidelne a systematicky. 

Náš programový koncept Breaking Point, je rozdelený do 3 ZLOMOV, z ktorých každý reflektuje jeden z problémov Nitry a jej okolia, no aj ďalších podobných európskych miest a regiónov. 

2. Programové línie – 3 ZLOMY

Break the Cycle – Zlom kruhu – Identita

Kam patrím? Som súčasťou mojej rodiny, komunity, mesta, krajiny alebo Európy? Identita je jednou z najväčších európskych tém, ktorá vďaka spoločenským zmenám podlieha nepretržitej reevaluácii. Nitra je najstarším slovenským mestom s viac ako tisícročnou históriou. Hoci sme na naše starodávne dedičstvo náležite hrdí, dokážeme si ho pripomínať až do úplného vyčerpania. Často pritom zabúdame na našu nedávnu minulosť a zároveň nedokážeme uvažovať nad tým, čo tvorí našu identitu v súčasnosti, či kde sa vôbec vidíme v budúcnosti. Break the Cycle (Zlom kruhu) je líniou, ktorá ponúka triezvy pohľad na našu minulosť s cieľom nájsť novú, inkluzívnejšiu a relevantnejšiu identitu mesta a regiónu, ktorá sa neopiera o prázdne legendy, ale o nadčasové idey a neustálu reflexiu prítomnosti. 

Vedeli ste, že… Nitra bola na prelome 19. a 20. storočia významnou židovskou metropolou? Naozaj, v roku 1900 totiž tvorili Židia až 28% populácie mesta.

 

Break the Silence – Zlom ticha – Dialóg

Bezprecedentná situácia, ktorej v súčasnosti čelíme, vyplavila na povrch jeden z najväčších problémov súčasnej spoločnosti. Jej atomizáciu. Obyvatelia Nitry, prisťahovalci, kultúrni aktéri… viac ako kedykoľvek predtým sa uzatvárame do bublín, v ktorých všetci uvažujú rovnako, alebo do absolútnej izolácie. My veríme, že riešením je prelomenie ticha – otvorenosť voči sebe samým a všetkým, s ktorými zdieľame spoločný priestor. Sme predsa mestom divadla, a to znamená dialóg. Vďaka nemu dokážeme prepojiť v súčasnosti rozdelené vrstvy spoločnosti a hľadať zdravé a systematické riešenia súčasných alebo budúcich problémov.  

Vedeli ste, že… Nitrančania a obyvatelia Nitrianskeho kraja naozaj milujú divadlo? Ročná návštevnosť divadiel totiž bežne dosahuje až 180 000 návštevníkov ročne.

 

Break the Ground – Zlom zeme – Udržateľnosť

Udržateľnosť je jedným z najpoužívanejších termínov posledných rokov. Pre nás, Nitrančanov, však nie je ničím novým. Odjakživa sme boli starostlivými farmármi a pestovateľmi so silným putom k zemi a prírode okolo nás. V posledných desaťročiach však toto puto slabne. Dokážeme ho oživiť a využiť jeho princípy okrem vzťahu k prírode aj v pestovaní ľudského potenciálu? Break the Ground (Zlom zeme) je líniou, ktorá vníma udržateľnosť životného prostredia, tvorivú participáciu a rozvoj ľudského potenciálu ako jednu úzko prepojenú tému.

 

Vedeli ste, že… Nitra je najzelenším slovenským mestom? Na jedného Nitrančana totiž pripadá 140m2 mestskej zelene.

 

Výber navrhovaných programových a projektových aktivít

Break the Cycle – Zlom kruhu

Nitra: Stratená. Možná. Budúca.

Ambiciózny interdisciplinárny projekt oscilujúci na hrane minulosti, fikcie a predikcie, ktorý skúma fluiditu identity Nitry v minulom (a budúcom) storočí. Je rozdelený na tri kapitoly, z ktorých každá hovorí o inej podobe Nitry: Nitra: Stratená. je zameraná na stratené kultúrne dedičstvo Nitry, od etnicky pestrého obyvateľstva, cez zabudnuté zvyky a recepty, až po zbombardované štvrte. Nitra: Možná. ponúka jedinečnú možnosť zamyslenia sa nad tým, ako by Nitra vyzerala, keby jej historické momenty dopadli inak. Čo ak by Nitra nikdy nebola súčasťou socialistického Československa? Ako by vyzerala, ak by sa realizovalo vizionárske sídlisko Klokočina od M.M. Scheera? Historici a umelci spolu načrtnú niekoľko vízii alternatívnej histórie Nitry, aby poukázali na to, ako dokážu spoločnosť či jednotlivci svojimi rozhodnutiami ovplyvniť svoje mesto na desaťročia dopredu. Kde Stratená. a Možná. spolupracuje s historikmi, si Nitra: Budúca. pozýva na pomoc vedcov – ekológov, klimatológov a sociológov, aby ponúkla možné obrazy budúcnosti Nitry naprieč 21. storočím. Realistický, dystopický, utopický… či dokonca taký, ktorý si možno ani nevieme predstaviť; obraz budúcnosti, v ktorej Nitra vôbec neexistuje.

Čo na to Bratia?

Svätý Cyril a Metod. Apoštoli Slovanov. Patróni Európy. Dvaja bratia, ktorých odkaz kultúrne spája niekoľko európskych národov. Ich misiou bolo vzdelávať a pomáhať spájať. Ich prítomnosť je pevnou súčasťou identity Nitry – no sú aj ich myšlienky? Projektom Čo na to Bratia? chceme prelomiť ich svätožiary a priblížiť sa k nim ako ľuďom. Umelci v spolupráci s historikmi vytvoria niekoľko site-specific predstavení, počas ktorých budú mať Bratia možnosť reagovať na svoj status legiend, no najmä na súčasnú podobu mesta, ktoré tak veľmi ovplyvnili – z perspektívy viac než tisícročia.

Múzeum paralelnej kultúry

Od 50. do 80. rokov minulého storočia bol kultúrny vesmír Východného bloku rozdelený na dva svety. Jeden, podporovaný štátnou mocou, si užíval svetlo reflektorov; druhý prežíval v tieni, v garážach, krčmách, na čiernych trhoch alebo prostredníctvom tajných listových klubov. Naše novovzniknuté virtuálne Múzeum paralelnej kultúry predstaví túto fascinujúcu, no takmer zabudnutú éru. Od vinylových nahrávok “napálených” na vyrezané röntgenové snímky a amatérskeho dabingu západných trhákov až po domácky vyrobené satelity z poklopov smetiakov a samizdaty – online múzeum so svojou prehliadkou, článkami a vlastným podcastom, predstaví fascinujúcu časť našej histórie, ktorá svedčí o nezlomnosti kultúry v akýchkoľvek časoch.

Break the Silence – Zlom ticha

Divadelná Nitra ’35

Najväčší slovenský divadelný festival a progresívna prehliadka súčasného performatívneho umenia oslávi v roku 2026 už 35 rokov – a to vo veľkom štýle! Festival odprezentuje v septembri 2026 až 20–25 umeleckých produkcii, ktorých témou budú medziľudské vzťahy a osobný priestor. Rozdelené budú na 5 sekcií: Slovak Showcase (prehliadka súčasného slovenského divadla), European Contemporary (prehliadka súčasného európskeho divadla), Suomalainen Teatteri (prehliadka súčasného fínskeho divadla), (Me)identity – (EU)identity (projekty, ktoré vzniknú počas rovnomenného rezidenčného programu) a A Touch From Afar (Dotyky z diaľky – atypické projekty vo virtuálnom priestore). Okrem toho ponúkne aj multižánrový sprievodný program po celom meste vo forme koncertov, umeleckých intervencii či networkingové eventy pre divadelných profesionálov a amatérov z celej Európy. 

To však nie je všetko. Špeciálny formát Divadelná Nitra_Polycentricity dostane atmosféru Divadelnej Nitry do celého nitrianskeho kraja – vo forme víkendových divadelných festivalov trvajúcich celú jar a leto 2026. Pripravte sa na Divadelné Nové Zámky, Divadelnú Šaľu či Divadelné Topoľčany!

Protesta Festival & Konferencia

Možnosť povedať nahlas svoj názor a protestovať vnímame ako jeden z najdôležitejších znakov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Festival Protesta je jedinečným podujatím, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť týchto princípov. Od Francúzskej revolúcie až po súčasné občianske protesty v Poľsku, festival odprezentuje dejiny protestov cez výtvarnú a fotografickú expozíciu, sériu koncertov, divadelný flash mob, participatívnu výstavu, kde odprezentujú svoje zážitky z Nežnej revolúcie či protestmi v roku 2018 samotní Nitrančania, či VR inštaláciu, ktorá návštevníka prenesie v čase – do centra najznámejších protestov v histórii. Festival zavŕši dvojdňová konferencia mediálnych expertov, politológov a občianskych aktivistov, ktorá sa bude venovať problémom súčasnej demokracie a ohrozeniu slobody slova v postfaktuálnej dobe.

Výhľad z lacných sedadiel

Najlepšie sedadlá sú tie na vašom balkóne, najlepším pódiom je ihrisko pred vašim panelákom! Séria podujatí, ktorej cieľom je priniesť performatívne umenie a koncerty na tie najnetypickejšie miesta. Nový cirkus pod sídliskovými oknami, koncert či stand-up comedy na parkovisku priemyselného parku – chceme dokázať, že kultúra a umenie môžu fungovať vždy a všade.

 

Break the Ground – Zlom zeme

Nitrianske záhrady

Ako mesto so silným putom k pôde a pestovaniu, ktorého obyvatelia však čelia neustálym nástrahám atomizácie a konzumnej spoločnosti, chceme vybudovať 4 moderné komunitné záhrady roztrúsené po Nitre. Budú slúžiť ako funkčné susedské centrá, v ktorých sa každý z obyvateľov môže stať tvorcom a aktívnym participantom na tvorbe priestoru, v ktorom žije. V roku 2022 plánujeme s miestnymi priekopníkmi komunitných záhrad, o.z. CUKETA, a Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU vytvoriť komplexný plán – mapingom, door-to-door kampaňami a online dotazníkom identifikujeme potenciálne lokality komunitných záhrad. V roku 2023 budú záhrady súčasťou semestrálnych zadaní študentov FZKI SPU, pričom na ich podobe budú participovať rezidenti vytypovaných lokalít. V roku 2024 a 2025 ich začneme budovať, v roku 2026 by mali začať kvitnúť. Okrem eko-edukácie a rôznych workshopov, bude súčasťou každej záhrady aj základný eventový inventár, vďaka ktorému budú môcť rezidenti v ich priestoroch tvoriť vlastný kultúrny program.

Obsaďte inštitúciu!

Najväčšia a najtradičnejšia kultúrna inštitúcia v Nitre, Divadlo Andreja Bagara, sa na krátky čas odovzdá do rúk svojim potenciálnym budúcim pracovníkom. Divadelní manažéri, technici a umeleckí pracovníci sa dostanú na týždeň mimo svojej komfortnej zóny – po boku totiž budú mať študentov umeleckých odborov z miestnych konzervatórii. Atypický týždeň zavŕši Európska noc divadiel, počas ktorej študenti odprezentujú svoj jedinečný pohľad na to, ako by malo divadlo fungovať podľa nich.

 

Multikultúrne polia

Koniec monokultúram, nech žijú multikultúry! Multikultúrne polia majú prizmou vizuálneho umenia poukázať na nebezpečenstvo a nevýhody poľnohospodárskych monokultúr. Formou „large-scale“ land artu pretvoria rezidentní umelci z celej Európy v spolupráci s vedcami z SPU niekoľko hektárové jednotvárne polia na vizuálne zaujímavé a pestré umelecké diela. Jedinečný co-creation projekt prepojí v tvorivom procese umelcov, poľnohospodárskych výskumníkov a samotných poľnohospodárov.

 

Kompletný prehľad navrhovaných programových a projektových aktivít nájdete v Bid Booku Nitra 2026 – Breaking Point na stranách 20-28.

Tu si ho môžete stiahnuť a prečítať v angličtine (pdf, 7.1 mb)
Tu si ho môžete stiahnuť a prečítať v slovenčine (pdf, 3.2 mb)