Pridaj sa!

Deň Európy s projektom Europe At Home – fotografka Ester Šabíková

Späť na zoznam
08-05-2021

Pandémia nás na dlhý čas oddelila nielen od ľudí, ale aj od iných krajín. Nemali sme možnosť cestovať a spoznávať iné kultúry, zostali sme doma. Aj napriek obmedzeniam, umenie v našich domovoch pretrvávalo a my sme radi, že ho dnes – na deň Európy – môžeme osláviť! 🎉

Spolu s fotografkou Ester Šabíkovou a začínajúcou autorkou Michaelou Čajkovičovou, sme sa ako Nitra 2026 zapojili do projektu Europe At Home, ktorý spája mestá po celej Európe prostredníctvom umenia! V projekte kandidujúceho mesta Faro 2027 nájdete texty a fotografie autorov z rôznych európskych krajín, ich prežívanie, pohľad na dobu plnú zmien a obmedzení. Sme radi, že aj vďaka tomuto projektu môžeme byť súčasťou Európy. A to nielen dnes. 🙂

Prezrite si fotografie Ester z kolekcie FRAGILE, s ktorou sa zapojila do projektu.

„Tieto fotografie sú užším výberom zo série, ktorá sa začala formovať počas pandémie. Na snímkach zachytávam momenty mojich bežných dní. Život s rodinou, domáce zátišia, prírodné scenérie, stredanie ročných období.“

— krása každodennosti — tiché plynutie času — dotyk večnosti — bytie

Deduško – strata blízkeho, navždy s nami.
Zahmlená budúcnosť, krehká linka prítomnosti.
Ten deň, keď kvitlo a snežilo súčasne.
Pomalé rána, utopené v šálke kávy.
Hippoterapia. 
Čas na západ slnka, každodenne. 
Zrkadlené reality, v obrazoch, za obrazovkami.
Klíčenie nového života. 
Blízke priateľstvá na diaľku.
Zakuklená. Trpezlivá. Čakajúca.   

Viac o Ester 👇

Ester Sabik štúdium ukončila v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre fotografie a nové média. V roku 2018 absolvovala Erasmus na Francuzskej ENSP v Arles. Vo svojej tvorbe venuje najmä analogovej fotografii, no hranice tohto média posúva ďalej a neustále ich prekračuje. V jej tvorbe sa môžeme stretnúť s performance, site specific inštaláciami či krehkými objektmi. Vychádza najmä z osobnej skúsenosti a z bezprostredného pozorovania prítomného, prežívaného sveta. Vo svojej tvorbe sa zaoberá otázkou duše a oduševnelosti sveta. Jej fotografie majú nežnú poetiku a symboliku, často až existencionálnu konotáciu odkazujúcu k archetypom, ku koreňom, k fundamentálnym veličinám ako sú svetlo, čas a hmota. V roku 2020 bola jej tvorba zahrntá do Holandskej knižnej publikácie Fresh Eyes o 100 vychádzajúcich fotografických talentoch Európy. Svoju tvorbu vystavovala na mnohých kolektívnych i samostatných projektoch na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, Francúzsku, Taliansku i v Holandsku.V roku 2017 získala ocenenie v sútaži Slovak Press Photo za sériu Metamorphosis of Beauty. Viac fotiek od Ester nájdete na jej webstránke a Instagrame.