Pridaj sa!

Dokumenty

Zmluvy
Objednávky
Memorandá
Faktúry
Zakladateľské listiny združenia

Transparentný účet Nitra 2026:
SK54 0900 0000 0051 7951 4433
Účet je dostupný na www.transparentneucty.sk.

Dokumentácia transparentného účtu:
Zmluva o účte
Dodatok k zmluve o vedení účtu
Zmluva o B24