Pridaj sa!

Faktúry

Máj 2022
Faktúra za tlač publikácie Poľnohospodárske pamiatky Nitrianskeho kraja
Faktúra za bylinky do skleníka v rámci projektu DM skleník – SPU
Faktúra za Google Workspace

Apríl 2022
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za prevoz materiálu – Jakub Toriška
Faktúra za materiál na konštrukciu skleníka – REVOS s.r.o.
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za tovar a služby v rámci projektu DM skleník – Bylinková záhrada, s.r.o.

Marec 2022
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za materiál na konštrukciu skleníka – LEGA s.r.o.
Faktúra za Google Workspace

Február 2022
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za Google Workspace

Január 2022
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za zápis do RPVS – Mgr. Andrej Guba
Faktúra za organizačné a koncepčné práce – Anna Šimončičová
Faktúra za vytvorenie diela – Post Bellum SK
Faktúra za konzultácie vo verejnom obstarávaní – obstaráme, s.r.o.
Faktúra za Google Workspace

December 2021
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za učtovnícke služby – CKconto s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Jana Popovicsová
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za marketingové a PR služby – Tomáš Billik
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za tlač skruže – BOLD DESIGN s.r.o.
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za prepravné služby – ROBEN-TRANS s.r.o.
Faktúra za architektonickú štúdiu – Ing. arch. Lívia Dulíková
Faktúra za tvorbu konceptu menu pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty – BrewTime s.r.o.
Faktúra za zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty – Rosetta s.r.o.
Faktúra za produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty – Jakub Toriška
Faktúra za produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty – Daniel Macko
Faktúra za ubytovanie v Bratislave pri príležitosti obhajoby – Flat2Let s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Zuzana Godálová
Faktúra za technické zabezpečenie – HURRICANE s.r.o.
Faktúra za Zoom
Faktúra za konzultácie vo verejnom obstarávaní – obstaráme, s.r.o.
Faktúra za prezentáciu a propagáciu návštevy medzinárodnej poroty – Asociácia Divadelná Nitra
Faktúra za produkčné služby – Asociácia Divadelná Nitra
Faktúra za fotenie – Ondrus Photography s.r.o.
Faktúra za tlač etikiet – STIKEN, s.r.o.
Faktúra za technické zabezpečenie bod.K7 – Jakub Toriška
Faktúra za občerstvenie v hradnej záhrade – Castellum Nitra s.r.o.
Faktúra za prenájom svetelnej techniky – SEVO sound s.r.o.
Faktúra za mobilnú aplikáciu 3D modelu Svätoplukovho námestia – 3apes spol. s.r.o.
Faktúra za organizačné a koncepčné práce – Anna Šimončičová
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Zuzana Novotová Godálová
Faktúra za marketingové a PR služby – Tomáš Billik
Faktúra za poradenstvo v 2. výberovej fáze – Nadja Grizzo
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za učtovnícke služby – CKconto s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Jana Popovicsová

November 2021
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Simona Vrabcová
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za učtovnícke služby – CKconto s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Veronika Mezei Očadlíková
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Zuzana Novotová Godálová
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za marketingové a PR služby – Tomáš Billik
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Jana Popovicsová
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11
Faktúra za tlač Bid booku – Typografia plus, s.r.o.
Faktúra za Zoom
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Anna Šimončičová
Faktúra za poradenstvo v 1. výberovej fáze – Nadja Grizzo
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za moderovanie podcastu Nitra 2026 – Mishmash s.r.o.
Faktúra za nahrávanie podcastu Nitra 2026 – Beyond Music s.r.o.
Faktúra za fotenie poľnohospodárskych pamiatok – andrej & andrej s.r.o.
Faktúra za grafické služby na slovenskej verzii Bid Booku – andrej & andrej s.r.o.
Faktúra za dáždniky – Doppler s.r.o.
Faktúra za preklad Bid Booku (1. časť) – Dominika Malenová
Faktúra za preklad Bid Booku (2. časť) – Veronika Gold, s.r.o.
Faktúra za tlač slovenskej verzie Bid Booku – Typografia plus, s.r.o.

Október 2021
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Simona Vrabcová
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za služby pre Nitra 2026 – Petr Šimon
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Zuzana Godálová
Faktúra za Zoom
Faktúra za služby verejného obstarávania – obstaráme s.r.o.
Faktúra za letáky a etikety – GarmondNitra
Faktúra za dopravné služby – Nitrabuilding s.r.o.
Faktúra za účtovnícke služby – CKconto s.r.o.
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11 (2)
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11 (3)
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Anna Šimončičová
Faktúra za grafické služby – andrej & andrej s.r.o.
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11 (4)

September 2021
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za účtovnícke služby – CKconto s.r.o.
Faktúra za workshop "Rozhodovanie" – Post Bellum
Faktúra za služby verejného obstarávania – obstaráme s.r.o.
Faktúra za dopravné služby – Nitrabuilding s.r.o.
Faktúra za Zoom
Faktúra za požičanie materiálno-technického vybavenia – TRIPTYCH
Faktúra za Google Workspace

August 2021:
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za konzultácie vo verejnom obstarávaní
Faktúra za Zoom
Faktúra za doménu nitra2026.eu
Faktúra za doménu nitra2026.sk
Faktúra za hosting
Faktúra za SEO
Faktúra za preklad zmluvy

Júl 2021:
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za prenájom pojazdného pódia – Curatorial Studies Institute
Faktúra za vyhotovenie banneru – Porro s.r.o.
Faktúra za Google Workspace