Pridaj sa!

Faktúry

Október 2021
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za Google Workspace
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Simona Vrabcová
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za služby pre Nitra 2026 – Petr Šimon
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Zuzana Godálová
Faktúra za Zoom
Faktúra za služby verejného obstarávania – obstaráme s.r.o.
Faktúra za letáky a etikety – GarmondNitra
Faktúra za dopravné služby – Nitrabuilding s.r.o.
Faktúra za účtovnícke služby – CKonto s.r.o.
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11 (2)
Faktúra za ubytovanie – Hotel 11 (3)
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Anna Šimončičová
Faktúra za grafické služby – andrej & andrej s.r.o.

September 2021
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Martin Zaujec
Faktúra za aktivity pre Nitra 2026 – Michal Kutlík
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za účtovnícke služby – CKonto s.r.o.
Faktúra za workshop "Rozhodovanie" – Post Bellum
Faktúra za služby verejného obstarávania – obstaráme s.r.o.
Faktúra za dopravné služby – Nitrabuilding s.r.o.
Faktúra za Zoom
Faktúra za požičanie materiálno-technického vybavenia – TRIPTYCH
Faktúra za Google Workspace

August 2021:
Faktúra za právne služby – Veronika Blašková
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za konzultácie vo verejnom obstarávaní
Faktúra za Zoom
Faktúra za doménu nitra2026.eu
Faktúra za doménu nitra2026.sk
Faktúra za hosting
Faktúra za SEO
Faktúra za preklad zmluvy

Júl 2021:
Faktúra za prenájom priestorov – Službyt Nitra s.r.o.
Faktúra za prenájom pojazdného pódia – Curatorial Studies Institute
Faktúra za vyhotovenie banneru – Porro s.r.o.
Faktúra za Google Workspace