Az EKV projektről

Európa Kulturális Fővárosa az Európai Unió által odaítélt előkelő cím, amely támogatja a kultúra jelentőségét a város fejlesztésében.

Plzeň 2015, prestavba starých skladov na kultúrne centrum DEPO 2015

Valetta 2018, úvodný ceremoniál

Aarhus 2017, ekologicko-umelecký projekt The Garden

Wroclaw 2016, umelecký sprievod mestom

Liverpool 2008, pohyblivá inštalácia La Princessa

Košice 2013, projekt SPOTS – premena výmenníkov tepla na komunitné centrá

Plzeň 2015, prestavba starých skladov na kultúrne centrum DEPO 2015

Valetta 2018, úvodný ceremoniál

Aarhus 2017, ekologicko-umelecký projekt The Garden

Wroclaw 2016, umelecký sprievod mestom

Liverpool 2008, pohyblivá inštalácia La Princessa

Košice 2013, projekt SPOTS – premena výmenníkov tepla na komunitné centrá

A projekt fő célja kiemelni az európai kultúrák különféleségét, hangsúlyozni a kulturális jellemzőket és azok értékéről való szemléletet.

Az Európa Kulturális Fővárosa formátum 1983-ban jött létre Melina Mercouri görög kulturális miniszter asszony kezdeményezéséből abból a célból, hogy az adott kor ismerje el a kultúra jelentőségét, nyisson párbeszédet az aktuális témákról és kösse össze az egyes nemzeteket. A cím első tulajdonosa Athén városa volt. 1985-től a Kultúra Európai Fővárosa címet több mint hatvan város adományozták.

A 2026-os évben Európa Kulturális Fővárosa címet egy szlovák és egy finn város fogja viselni.

JELÖLÉS FOLYAMATA

A jelentkező szlovák városok között a válogatás két fázisban zajlik.

Az első a jelentkezés benyújtására vonatkozik (ún. bid book), amelyben a város részletesen prezentálja szándékát a kultúra fejlesztésére az európai standardok szerint.

A második fázis a jelentkezés véleményezésére és átdolgozására szolgál. A cím odaítéléséről   az EU Tanácsa dönt a független nemzetközi szakemberekből álló   Európai Bizottság javaslatai alapján.

Časová os kandidatúry
2019/12

Az SZK Kulturális Minisztériuma felhívása a EKV 2026 címre való jelentkezési lap első fordulójába való benyújtására.

2020/03

A nyitrai kulturális és kreatív ágazatban dolgozó szakemberek nyílt fóruma.

2020/05

A Nyitrai Városi Képviselő-testület jóváhagyta Nyitra város jelölését az EKV 2026 címre és 50 000 eurót hagyott jóvá az első fordulóba való jelentkezésre.

2020/05

A Nyitra 2026 projekt teamjének létrehozása és a szektorok munkacsoportjainak megalakítása.

2020/06-09

A projekt vizuális identitására kiírt verseny a Szlovákiai Grafikus Dizajnérok Uniójával együttműködve, webprojekt, tördelés a jelentkezési lap nyomtatása.

2020/07-12

Az adatok és a javaslatok folyamatos gyűjtése, Bid Book Nitra 2026 --jelentkezés előkészítése.

2020/09

A weboldal, marketing kampány elindítása és a NITRO nyílt felhívás közzététele.

2020/12

A jelentkezés benyújtása a jelölés 1. fordulójába.

2021/01-02

A jelentkezés zsűri előtti megvédése és döntéshozatal a 2. fordulóba tovább jutott városokról.

Európa Kulturális Fővárosát négy évvel a cím viselésének aktuális éve előtt hirdetik ki, azaz 2021-ben. Az ezt követő évek a cím egész éves prezentálásának előkészítésére   és alapos megtervezésére irányulnak. Nyitra városa az Európa Kulturális Fővárosa címért már 2013-ban is indult, akkor ezt a címet elsőként a szlovákiai városok közül Kassa nyerte el.

Európa Kulturális Fővárosa cím pozitív hozadékot jelent és hatással van a város kultúrájára, imázsára szociális és gazdaság helyzetére.

Európában a kultúra terén az egyik legambiciózusabb projektről van szó, amely keretében   Nyitra városának óriási   lehetősége nyílik megmutatnia magát Európa kulturális térképén, ahová joggal tartozik.