Pridaj sa!

Kandidatúra

Prečo Nitra kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry?

Projekt EHMK je pre Nitru obrovskou príležitosťou na posilnenie postavenia kultúry v meste, na našu prezentáciu v európskom priestore, no tiež na otváranie ťažkých tém smerom k nám samým – Nitrančanom.

  • Aká je úloha Nitry v 21. storočí?
  • Ako zastaviť odliv ľudského potenciálu z mesta?
  • Ako prelomiť hranice uzavretých komunít a naštartovať medzi nimi zdravý dialóg?
  • Ako posilniť kultúrny a kreatívny priemysel v meste?
  • Ako oživiť verejné priestory nielen v centre, ale aj v okrajových častiach Nitry?

Projekt Nitra 2026 bude príbehom mesta a ľudí, ktorí v ňom žili a žijú s presahom na európsky kontext. Nie príbehom vymysleným, ale reálnym, ktorý odzrkadľuje silné momenty aj problémy v meste, príbehom budúcej kultúrnej Nitry v roku 2026 a po ňom.

Čo môže projekt EHMK priniesť Nitre?

Doterajšie Európske hlavné mestá kultúry jasne ukazujú, že byť držiteľom titulu má viditeľný dopad na rozvoj mesta, cestovný ruch, sociálnu a ekonomickú oblasť a v neposlednom rade podporuje kultúrny sektor a zvyšuje medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru.

V Košiciach 2013 sa napríklad vďaka projektu SPOTS premenili bývalé výmenníkové stanice tepla na malé komunitné centrá roztrúsené po celom meste, vďaka Plzni 2015 vzniklo z bývalého plzeňského autobusového depa jedno z najfunkčnejších kultúrnych a kreatívnych centier v Česku, talianska Matera sa zas v roku 2019 vďaka projektu Open Design School stala jedným zo svetových centier dizajnu.

 

„Pred nami sa nachádza kultúrny bod zlomu nášho mesta. Vytvorme projekt, ktorý bude vychádzať z našich reálií a bude nadčasový.“

Marek Hattas, primátor

Program pre rok 2026 bude postavený na prezentácii jednotlivých umeleckých disciplín s dôrazom na aktuálny spoločenský a európsky kontext. Nezanedbateľná časť aktivít bude smerovať aj na vybudovanie a rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry v meste.

Nitra v roku 2026 a ďalej

Projekt Nitra 2026 nebude len o kultúrnom programe počas jedného roka, ale o celkovej transformácii mesta a kultúre v ňom. Paralelne s prípravami na kandidatúru prebieha aj tvorba novej Stratégie rozvoja kultúry a cestovného ruchu na roky 2021 – 2031, v ktorej definujeme priority a ciele v tejto oblasti a konkrétne kroky na ich dosiahnutie.

Chceme, aby Nitra bola lepším miestom pre život jej obyvateľov s možnosťou kultúrneho vyžitia a zároveň príťažlivou destináciou pre kreatívnych ľudí a návštevníkov z celej Európy.

„Je na nás všetkých, aby sme spojili svoje sily a napĺňali túto krásnu európsku víziu, aby Nitra bola krajším mestom, aby Nitra bola mestom budúcnosti!"

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja