Pridaj sa!

Litovské EHMK Kaunas 2022 na ceste od dočasného k súčasnému

Späť na zoznam
05-08-2021

Titul Európske hlavné mesto v roku 2022 ponesie litovské mesto Kaunas. Týmto dostane vynikajúcu príležitosť upriamiť na seba pozornosť a vyniknúť oproti svojmu “rivalovi” – hlavnému mestu Vilnius, vzdialenom iba 100 kilometrov. Hlavným motívom EHMK iniciatívy je prebudenie mesta i jeho obyvateľov. Viac nám o projekte Kaunas 2022 s podtitulom “Od dočasného k súčasnému” prezradil vedúci marketingového tímu Mindaugas Reinikis.

Ahoj Mindaugas. Predstav sa ako člen tímu a svoje mesto v niekoľkých vetách.

Sme marketingový a komunikačný tím Kaunasu – Európskeho hlavného mesta kultúry 2022 a ja som hrdý vedúci tohto tímu. Kaunas je zelené mesto uprostred Litvy na brehu dvoch riek, v ktorom sa kultúre nevyhnete. Máme útulné staré mesto a Európske dedičstvo s nálepkou Interbellum modernism (https://modernizmasateiciai.lt/en/)

O čom je váš EHMK projekt? 

Kaunas 2022: „Od dočasného k súčasnému“

Táto pozvánka pridať sa k nám na našej ceste je zároveň výzvou na začatie dialógu. Aby sme viedli dialóg s históriou a identitou nášho mesta. Vďaka titulu dočasného hlavného mesta (1919-1940) sa Kaunas stal moderným európskym mestom. Dnes máme ďalšiu príležitosť, ktorú nám nevybojovali politici, ale odborníci a kultúrni nadšenci. Snažíme sa zachovať rovnaké nadšenie pre prebúdzanie (awakening) mesta, ktoré je moderné, inovatívne, priateľské k svojim obyvateľom a návštevníkom. Mýtická Beštia Kaunasu (Beast of Kaunas) je program na vytvorenie kolektívneho naratívu, počas ktorého miestni obyvatelia vytvoria súčasnú legendu Kaunasu a kaunaského okresu a budú ju oslavovať počas významných podujatí konajúcich sa naprieč rokom 2022 spolu s celou Európou.

Aká je najväčšia zmena, ktorú titul EHMK doposiaľ priniesol do vášho mesta?

Vedomie, to je zrejme najväčšia zmena. 
Napríklad jeden z našich programov – Fluxus Labs – je určený na prebudenie ľudí z mikroregiónov a miest okresu Kaunas a úzko súvisí s programom pre kultúrnych pracovníkov Wake It, Shake It. V druhom menovanom sa učíme o budovaní publika, zapájania čo najrozmanitejších komunít do našich aktivít, rozvoji kreativity a postupov spolupráce. Fluxus Labs zahŕňa otvorenejšie a tesnejšie prepojené susedstvá, ako aj komunitné umelecké projekty, pestré a rozmanité komunitné podujatia, dobrovoľníctvo a pohostinnosť, ktoré sa rodia zo susedských rozhovorov.

Ak by si mal povedať, čo najlepšie ti projekt priniesol do života, čo by to bolo?

Prebudenie.

Aký je tvoj osobný „srdcový projekt“ Kaunasu 2022 a prečo?

Povedal by som, že je to Memory office, pretože objasňuje a vykresľuje mesto tak, ako vyzeralo pred mnohými generáciami.

Opíš obyvateľov vášho mesta tromi slovami.

Aktívni, zvedaví, kreatívni.

Ďakujeme za rozhovor, Mindaugas!