Pridaj sa!

Maliar Rastislav Podoba: Regióny Slovenska žijú vo veľmi sporadickom kontakte s európskou kultúrou

Späť na zoznam
24-05-2021

Ďalším z našich kultúrnych aktérov je maliar Rastislav Podoba, ktorý väčšinu života strávil v dedine neďaleko Topoľčian. Momentálne žije a tvorí v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby na Akadémii umení. Je trojnásobným finalistom Ceny Nadácie VÚB – Maľba, v roku 2008 bol za Slovensko nominovaný na cenu Henkel Art Award a rok na to mu bola udelená cena Martina Benku. Jeho tvorbu nájdete v zbierkach galérií po celom Slovensku. 

Vyrastali ste v dedine Krušovce blízko Topoľčian. Takmer celý život ste tu tvorili a mali ateliér v priestoroch starej školy. Cítite vplyv prostredia a regiónu, v ktorom ste vyrastali, vo vašej tvorbe?

Určite áno. Okolie a prostredie malo na mňa vplyv, nikdy som sa mu nebránil, práve naopak,  programovo som vyhľadával také zásadnejšie motívy a obrazy, ktoré by v maľbách sprítomnili tento svet. Realizoval som z takéhoto cyklu obrazov vtedy aj niekoľko výstav.

Myslíte si, že má náš región prostredníctvom umenia čo ponúknuť aj v európskom kontexte?

Myslím, že nitriansky región je špecifický a samozrejme má čo ponúknuť. Nie je to len jeho bohatá historická a kultúrna vrstevnatosť, ale aj aktuálne kultúrne centrá a ich aktivity, aktivity jednotlivých tvorcov z rôznych disciplín umenia. Regióny Slovenska žijú vo veľmi sporadickom kontakte s európskou kultúrou, je potrebné to meniť a kandidatúra na EHMK je jedna z príležitostí.

Aké témy sa snažíte komunikovať cez svoje diela a na základe čoho si ich vyberáte?

Podnety k  maľbe prichádzajú rôzne. Pracujem na základe priamych vnemov z prostredí, kde sa pohybujem, často tieto vnemy kombinujem s použitím fotografie ako predlohy. Momentálne už dlhší čas maľujem cykly obrazov s environmentálnou problematikou, takže vychádzam z prevzatých ortomáp a záberov z družíc, zaznamenávajúcich celky horských území, na ktorých je zjavná stopa po kataklizme a aktivite človeka.

Maľba povrch, 2021

Nitra sa tento rok uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry s konceptom “Nitra ako Bod Zlomu.” Spomeniete si na zlom (situáciu či človeka), ktorý ovplyvnil vašu tvorbu a zmenil jej smerovanie?

Určite môj učiteľ z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, maliar Vladimír Popovič, jeho slobodný duch, entuziazmus, priestor a miera sebaistoty, ktorú študentom dával.

Ako vyzerá proces vašej tvorby od nápadu až po finálny obraz? Ktorá z jeho častí je vám najbližšia?

K obrazu potrebujem mať jasný dôvod a jeho predstavu. Zhmotňovanie vízie je na celom procese najzaujímavejšie a odohráva sa vo všetkých fázach maľby. Maľba sa stáva obrazom v momente, keď odráža víziu. Do procesu maľby sa do veľkej miery zapája aj nevyhnutná miera fyzickej aktivity – rýchlosti, expresie, dynamiky, vytvárajúcej jazyk maľby vo veľkých formátoch. 

„Zhmotňovanie vízie je na celom procese najzaujímavejšie a odohráva sa vo všetkých fázach maľby. Maľba sa stáva obrazom v momente, keď odráža víziu.“

Momentálne žijete v Banskej Bystrici, kde ste tiež vedúcim Otvoreného ateliéru maľby na Akadémii umení. V čom vidíte najväčší rozdiel medzi vašou generáciou maliarov a tou začínajúcou?

Najväčším rozdielom je dnešná možnosť študentov slobodnejšie sa pohybovať po svete v rámci využitia študijných mobilít, nadväzovať a udržiavať kontakty s európskym kultúrnym prostredím, čo je pre profesionálny život budúcich umelcov žiadúce.

Školy boli počas pandémie dlhý čas zavreté. Ako vyzeral proces učenia maľby online?

Online výučba prebiehajúca už 3.semester ukazuje, aký je priamy kontakt so študentmi nenahraditeľný. V našom odbore to vnímame ešte výraznejšie. Zatiaľ nemáme možnosť vidieť výsledky maliarov kontaktne, napriek tomu študenti pracujú doma alebo v prenajatých ateliéroch v rovnakom nasadení ako pred pandémiou. Realizovali aj množstvo výstav, úspešne sa zúčasnili súťaží, výstavných výziev a rezidencií. Štúdium maliarstva je však podmienené fyzickým kontaktom s jednotlivými technologickými postupmi a samozrejme s priamym vnemom výsledného obrazu. Naspäť do školského ateliéru sa všetci veľmi tešíme.

Otvorený ateliér maľby – inštalácia prác

Odrazila sa nejakým spôsobom covid doba obmedzeného kontaktu aj vo vašich maľbách? Aj keď je dnes ťažké niečo predpovedať, aké sú vaše umelecké plány na rok 2021?

Obmedzenie kontaktov a celkové stíšenie spoločenského ruchu mi umožnilo viac sa koncentrovať na prácu v ateliéri. Samotné témy a povahu maľby táto situácia veľmi neovplyvnila. Kvôli lockdownu sme presunuli moju výstavu v Trenčianskej Novej Vlne z minulej jesene na jún 2021. Dúfam, že sa všetko postupne vráti do normálu, výstavy budú začínať vernisážou a zdravým spoločenským kontaktom.

Ďakujeme za rozhovor. 🙂