Pridaj sa!

Novi Sad 2022: Každý kút mesta rozpráva dobre premyslený príbeh

Späť na zoznam
22-11-2021

Novi Sad je hlavným mestom srbskej provincie Vojvodina, ktorá je domovom mnohých národností vrátane dolnozemských Slovákov, Maďarov, Rumunov, Rusínov a mnohých ďalších. Okrem toho sa Novi Sad stane Európskym mestom kultúry v roku 2022 vďaka svojmu projektu so sloganom „For new bridges“ (Za nové mosty). Viac o ich projekte EHMK a tiež o meste nám povedala Jovana Mitrović, manažérka pre komunikáciu tímu Nový Sad 2022.

Predstavte seba ako člena tímu a svoje mesto v niekoľkých vetách.

Volám sa Jovana a narodila som sa a vyrastala v Novom Sade. Multikultúrne prostredie poznám odjakživa. Počnúc mojou rodinou, ktorá má odlišný pôvod, až po susedov, kamarátov zo školy a učiteľov. Bolo pre mňa privilégiom vyrastať tu, keďže tolerancia sa stala pre nás úplne prirodzenou. Novi Sad nie je veľké mesto, ale každý môj zahraničný priateľ, ktorý ma tu navštívil, vždy tvrdil, že má silného ducha. Povedala by som, že sa odlišuje od ostatných miest vďaka kultúrnym podujatiam a živelnosti, čo ocenia predovšetkým mladí ľudia. Mojou misiou v rámci nášho EHMK tímu je rozvíjať kultúrne hodnoty Nového sadu, priblížiť ich všetkým Európanom a umožniť ich jednoduchšiu identifikáciu a „rozpoznanie“.

Aká je hlavná myšlienka vášho EHMK projektu?

Hlavná idea nášho programu vychádza zo sloganu „Za nové mosty“, ktorý predstavuje myšlienku budovania nových mostov spolupráce nielen s európskou kultúrnou scénou, ale aj s Japonskom, na ktoré sme obzvlášť hrdí. Tradičný dôraz na „Európu“, ktorý vyplýva z názvu, sme posunuli ďalej a rozšírili, keďže umenie nemá hraníc. Tak ako sme v našom vlastnom meste postavili krásne „fyzické“ mosty, plánujeme v tejto myšlienke „premosťovania“ pokračovať budovaním úzkych kultúrnych väzieb so zvyškom kontinentu a sveta, aby sme spoločne vytvorili niečo trvalé a hodnotné, čo nás bude spájať.

Akú najväčšiu zmenu priniesol titul EHMK vášmu mestu doposiaľ?

Myslím si, že doteraz priniesol väčšiu rôznorodosť podujatí, platformu pre nových začínajúcich umelcov, silnejšie povedomie o značke malého mesta, ako aj zvýšenie kapacity rozvíjajúcich sa miest, programov a procesov spolupráce medzi ľuďmi, organizáciami a inštitúciami.

Ak by ste mali povedať to najlepšie, čo vám projekt priniesol do života, čo by to bolo?

Mala som tú česť nielen stretnúť sa so zahraničnými umelcami a dozvedieť sa viac o ich práci, ale aj spolupracovať s rôznymi európskymi hlavnými mestami kultúry a podporiť ich snahu a vízie.

Aký je váš osobný „srdcový projekt“ Novi Sad 2022?

Osobne mojím najobľúbenejším je jeden, ktorého som tiež súčasťou, s názvom „Spomienka na ženy Európy – REWOMEN“. Ide o posilnenie práv žien prostredníctvom zviditeľnenia histórie žien v Európe prostredníctvom rozvoja medzinárodnej ženskej solidarity. Táto téma je relevantná a dôležitá nielen pre osvetľovanie tmavých epoch minulosti z perspektívy žien, ale aj pre dláždenie cesty pre ich svetlejšiu budúcnosť.

Každé miesto obsahuje nejaký zaujímavý príbeh a celkovo vytvára dojem, akoby bol tento príbeh dobre premyslený – akoby každá časť, každý kút mesta bol presne tam, kde má byť.

Nový Sad je centrom Vojvodiny, ktorá je domovom mnohých národností vrátane slovenských osadníkov, tzv. dolnozemských Slovákov, ktorí sa sem prisťahovali v 18. storočí. Ako sa táto rozmanitosť odráža vo vašom projekte EHMK?

Rozmanitosť bola v projekte „Noví Sad – Európske hlavné mesto kultúry“ viditeľne zdôrazňovaná ešte pred naším EHMK rokom. Vybudovali sme sieť kultúrnych staníc orientovaných na všetky vekové kategórie a etnické komunity žijúce v Novom Sade. Naším hlavným cieľom bola propagácia kultúrneho dedičstva etnických spoločenstiev, umenia a amatérskej tvorby. Doček, jeden z našich pilotných projektov, je založený na interpretácii interkultúrnej identity Nového Sadu a prezentovaný prostredníctvom umenia a kultúry dvoch kalendárov, dvoch meraní času a dvoch abecied. Okrem toho sa mnohé programy v roku 2022 budú orientovať na prezentáciu a reinterpretáciu kultúrneho dedičstva rôznych národných identít vo Vojvodine.

Čím je Nový Sad výnimočný medzi srbskými mestami, okrem spomínaného multietnického zázemia?

Podľa môjho názoru to, čo robí naše mesto výnimočným, sú ľudia a príbehy, ktoré sú schopní rozpovedať. Nielenže naši obyvatelia dobre poznajú dejiny mesta, ale aj samotný Novi Sad je ako jedno veľké múzeum. Každé miesto obsahuje nejaký zaujímavý príbeh a celkovo vytvára dojem, akoby bol tento príbeh dobre premyslený – akoby každá časť, každý kút mesta bol presne tam, kde má byť. V celej našej krajine a regióne je Novi Sad známy a uznávaný ako kultúrne centrum Srbska.

Opíšte obyvateľov Nového Sadu tromi slovami.

Erudovaní, úctiví a so širokým rozhľadom.