Pridaj sa!

O EHMK

Európske hlavné mesto kultúry je prestížny titul udeľovaný Európskou úniou, ktorý podporuje význam kultúry v rozvoji mesta.

Plzeň 2015, prestavba starých skladov na kultúrne centrum DEPO 2015

Valetta 2018, úvodný ceremoniál

Aarhus 2017, ekologicko-umelecký projekt The Garden

Wroclaw 2016, umelecký sprievod mestom

Liverpool 2008, pohyblivá inštalácia La Princessa

Košice 2013, projekt SPOTS – premena výmenníkov tepla na komunitné centrá

Hlavným zámerom projektu je vyzdvihnúť diverzitu európskych kultúr, spoločné európske hodnoty a zdôrazniť úlohu kultúry v spoločnosti.

Formát Európske hlavné mesta kultúry vznikol v roku 1983 zo zámeru gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouri uznať význam kultúry v danej dobe, otvoriť dialóg na aktuálne témy a prepojiť jednotlivé národy a kultúry. Prvým držiteľom titulu boli Atény a od roku 1985 bol titul Európske hlavné mesto kultúry udelený už vyše 60 mestám.

V roku 2026 bude titul Európske hlavné mesto kultúry niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto.

Proces kandidatúry

Výber víťaza spomedzi prihlásených slovenských miest prebehne v dvoch fázach.

Prvá fáza je zameraná na predkladanie prihlášky (tzv. bid book), v ktorej mesto detailne prezentuje svoj zámer rozvoja kultúry s európskym presahom.

Druhá fáza slúži na pripomienkovanie a zrevidovanie prihlášky. O nositeľovi titulu rozhodne Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie tvorenej nezávislými medzinárodnými odborníkmi.

Časová os kandidatúry
12/2019

Výzva Ministerstva kultúry SR na podávanie prihlášok do 1. kola kandidatúry na EHMK 2026.

03/2020

Otvorené stretnutie nitrianskych kultúrnych aktérov.

05/2020

Mestské zastupiteľstvo v NR schválilo kandidatúru Nitry na EHMK 2026 a na 1. kolo kandidatúry vyčlenilo 50 000 €.

05/2020

Ustanovenie projektového tímu Nitra 2026 a tvorba sektorových pracovných skupín.

06–09/2020

Súťaž na vizuálnu identitu projektu v spolupráci s Úniou grafických dizajnérov Slovenska, web projektu, zalomenie a tlač prihlášky.

07–12/2020

Neustály zber dát a podnetov a práca na prihláške – Bid Booku Nitra 2026.

09/2020

Spustenie webu, marketingovej kampane a otvorenej participatívnej výzvy NITRO.

12/2020

Odovzdanie prihlášky 1. kola kandidatúry.

01–02/2021

Obhajoba prihlášky pred porotou a rozhodnutie o mestách postupujúcich do 2. kola.

 

Európske hlavné mesto kultúry je vyhlásené štyri roky pred aktuálnym rokom titulu, čiže v roku 2021. Následné roky sú zamerané na budovanie a plánovanie dôkladnej koncepcie celoročnej prezentácie titulu. Mesto Nitra sa o titul Európske hlavné mesto kultúry uchádzalo už v roku 2013, kedy titul získalo mesto Košice, ako historicky prvé slovenské mesto.

Byť držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry znamená pozitívny prínos a vplyv na kultúru a imidž mesta, ale aj na sociálny a hospodársky vplyv.

Ide o jeden z najambicióznejších projektov v oblasti kultúry v Európe, kedy má mesto Nitra obrovskú príležitosť ukázať sa na kultúrnej mape Európy, kde právom patrí.