Pridaj sa!

Objednávky

Apríl 2022:
Prevoz materiálu
Materiál na konštrukciu skleníka
Tlač publikácie Poľnohospodárske pamiatky Nitrianskeho kraja
Byliny pre projekt DM skleník
Tovar a služby v rámci projektu DM skleník

Marec 2022:
Advokátske služby
Materiál na konštrukciu skleníka
Publikácia Poľnohospodárske pamiatky Nitrianskeho kraja

Január 2022:
Administratívne služby
Vedenie učtovníctva a personalistiky

December 2021:
Výroba etikiet
Produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Tvorba konceptu menu pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Prenájom svetelnej techniky
Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Architektonická štúdia interiéru bodu.K7
Produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty (2)
Prenájom techniky pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Objednávka vína pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty
Ubytovanie v Bratislave pri príležitosti obhajoby
Veľkoformátová tlač na skruž
Prezentácia a propagácia podujatia v priestore bod.K7
Technické zabezpečenie priestoru bod.K7
Produkčné služby pri príležitosti návštevy medzinárodnej poroty (3)
Fotenie portrétov pre účely obhajoby
Audit účtovných dokladov, účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021

November 2021:
Prenájom štúdia na nahrávanie Nitra 2026 Podcastu
Moderovanie Nitra 2026 Podcastu
Tlač slovenského Bid Booku
Finalizácia SK Bid Booku
Fotenie poľnohospodárskych pamiatok
Konzultácie vo verejnom obstarávaní
Prenájom autobusu (zrušené)
Dáždniky na návštevu medzinárodnej poroty
Preklad Bid Booku do slovenského jazyka – 1. časť
Preklad Bid Booku do slovenského jazyka – 2. časť
Tlač, distribúcia a polep plagátov Nitra 2026
Prenájom autobusu

Október 2021:
Prevoz knižnice
Finalizácia Bid Booku
Tlač letákov a etikiet
Tlač Bid Booku
Ubytovanie – Hotel 11
Ubytovanie – Hotel 11 (2)

September 2021:
Požičanie materiálovo-technického vybavenia
Prevoz knižnice
Ubytovanie – Hotel 11

August 2021:
Preklad zmluvy z anglického jazyka do slovenského jazyka
Workshop "Rozhodovanie"

Júl 2021:
3D rekonštrukcia Svätoplukovho námestia
Prenájom pojazdného pódia pre Potulnú galériu
Výroba vlajky

Jún 2021:
Konzultácie vo verejnom obstarávaní