Kandidáto po tituli angluno fouro pi kultúra andi Európa

Maj but pa projekto EHMK srcoll down

Avas čačes anglune!

Maj but paj kandidatúra

Európako angluno fouro si báro fejlo savo del i Európaky únia de khatar e 1985,savo zurárel o alapo a kultúrako anglal te žal o fouro. Te kapij kado dičol ávri pe kodo ánglal žal i Nitra po tájosko trajo,sociálno taj ekonomično rig taj podporolij i kultúra taj o hatjarimo maškar e žejne ta žanen khatar si. So šaj anel o projekto EHMK e fouroske?

40 mil. €

40.mil. pi kultúra taj pi kultúraky ifraštruktúra (so trobuj sa po trajo ando fouro). Pala ministeri a kultúrako Ando Slováko trobuja po projekto EHMK 2026 20-30 miliomura euro. E ávera louve potija o fouro o Vúc taj ávera žejne.

1.67 €

1,67 eur pej 1 euro. Pala avri ginimo e louvengo ketti hasna avla anda projekto EHMK-2013-Košice savo jekh ando Slováko so kerdas kado projekto, avilas ávri kadej ke po jekh euro avel palpále 1,67 euro.

30%

30% bárilas o phírimo e strejinonengo. Kado číslo avel ávri andaj a Plzňako EHMK 2015, pala kodo ketti žejne raťárde ando fouro andej berš 2013-2015

500–700

500-700 bútjake thana. Kadala žejne aven ávri anda la Kočicako projekto 2013 (1304 bútjake thana) taj i Plzňa 2015 (693 bútjake thana).

I Kultúra andi Nitra

Pinžár i NITRA, lake maj irdeklešša maladimátura.

Maj but paj kultúra andi Nitra

Ža vi tu pašaj kandidatúra Nitraky EHMK!

Si tu gindom,kames te žutis pe projektos Nitra 2026?

Tímo Nitra 2026

Po projekto Nitra 2026 de khatar o marciluši kerel o tímo khetáne ávrenca butenca aktérenca pa báre tájos.

Maj but paj žejne save kísílin o projekto 2026