Pa EHMK

Európako angluno fouro pi kultúra si báro tituli savo del i únia taj podporozij o alapo a kultúrako.

Plzňa 2015, perdal kerde e puráne skladura po kultúrno centrumo DEPO 2015

Valetta 2018, anglu ceremoniáli/phuterdo/

Aarhus 2017, ekologicko umeleckívo projekto The Garden

Wroclaw 2016, umelecko prošeciovo pa fouro

Liverpool 2008, so mižal i ištalácia La Princessa

Košice 2013, projekt SPOTS – parujimo e tátenge khera pej komunitna centrumura

Plzeň 2015, prestavba starých skladov na kultúrne centrum DEPO 2015

Valetta 2018, úvodný ceremoniál

Aarhus 2017, ekologicko-umelecký projekt The Garden

Wroclaw 2016, umelecký sprievod mestom

Liverpool 2008, pohyblivá inštalácia La Princessa

Košice 2013, projekt SPOTS – premena výmenníkov tepla na komunitné centrá

Angluno gindo e projektosko kodoj te vazdel i maj but riga e európaky kultúra,te zurárel o charakteri taj o dikhimo pe kodo ke kerel variso.

O formáto siletindas ando berš 1983 gindosa a grekicko ministerka kultraky Melina Mercouri te pinžárel ánde i kultúra taj te phutrel dialógo paj témi save žan taj te šol khetáne e themenge kultúri. A ngluno ko kapindas kadi cena sas e Atény de khatar e 1985 kapindeles 60 fourura.

Ando berš 2026 phiravla kado ánav ek slovákicko taj ek fínicko fouro.

Oprocesi a kandidatúraky

Válastimo andaj fourura save ándej kharde žala ande duje fázen.

I angluny site den ánde i e lila (bid book) ,káj sikaves ánde so keresa andi kultúra maj phuterdes.

Dújto fáza si pej gindonge vorbi taj vortárimo a prihláškako. O tituli ko phiravla del ávri i Rada Eú popekodo alapo so phenla i Európaky komisia.

Časová os kandidatúry
12/2019

O kharimo pa Ministerstvo kultúry SR pej prihlášky po EHMK 2026.

03/2020

Phuterde maladimátura e aktérengo ande kultúrako cekko.

05/2020

E fourosko zastupiteľstvo ašárdas i kandidatúra Nitraky po EHMK 2026 Taj das le po 1. kolo 50 000 euro.

05/2020

Line ávri o tímo e projektosko 2026 taj kerde butange skupiny.

06–09/2020

Ko nerija pi dikhimaski identita khetane a úniasa e grafickíva dizajnéra pa Slováko o webo taj i prihláška sar dičol ávri.

07–12/2020

Kidimo e dáty taj búti pi prihláška - Bid Booku Nitra 2026.

09/2020

Te muken o webo ánavesky taj žanimasky paša pe cirdimo paj phuterdy khetane buti pi kharimo projektongo NITRO.

12/2020

01–02/2021

Obhajoba prihlášky pred porotou a rozhodnutie o mestách postupujúcich do 2. kola.

Európako angluno fouro pi kultúra si pe štáre beršen ánglal cipime mejg den o tituli avel ávri pej 2021. Pala kodo si šuvade pe kodo sar avla i buti taj i koncepcia te prezentalijape o tituli. I Nitra kamelas o tituli de khatar e 2013 de kapindas les i Košice anglunes po Slováko.

Te si e fouros kodo tituli žutij pe sa si les ánav de vi po socialno taj pe vadjomosky java.

Jekh anda buten majlášo projekto andi Európa taj si a Nitra báro alkalmo te sikavel ke vi voun si právom andi Európa.