Tímo

Irena Lehocká

prokektovívo manažérka taj e lovengi khetáne búti
De cignjártul sas paša športo sar kašt, feri ginelas e kenvi taj sitilas ávri učitelkake pi slovákicko šib taj i literatúra-filozofia pi Univerzita Konšantína Filozofa andy Nitra. Pej Žilinaky univerzita žutijas te phuterdol angluno Cambridgesko centrumo ando fouro,testovalijas e žiakon anda regiono taj paša kodo siťarelas e strejinonen i slovakicko šib. Kana avilas andi Nitra pale siťarelas i slovakicko šib pi UKF Nitra,sar Erazmus koordinátori žutijas e študenton te šaj žan ando them. Akánik kerel sar projektovivo manažérka pek projekto Krejatívno centrumo Nitra po fouro Msú Nitra. Paša lako jílo bárilas participatívna projektura save keren e ternenca taj e dukhade taj e slabi manuša. Barárdas duje šáven.

3-val hudba: Foo Fighters, The Souds, Happy Cocks
3-val filmo: Sa pa muri dej, Kher, Ttenaciouns D
3-Val kenva: Goudi (Rudo sloboda), Angluno taj paluno kamimo (Pavel Volikovský), Patagónia (Dušan Mitana)

Marián Tesák

projektovívo manažéri,koncepto taj o programo
Sitilas perdal i ateliéra scénaristaky taj dramaturgia andi Bratislava FTF VŠMU. Andej Berš 2014 phuterdas peske amalenca bute fálongo festivali FLAAM, savotela 7 beršen bárilas ke ánde pinžárdo sas po intrego Slováko. Palune berš kidelas o zumadimo sar produkčno taj manažéri pi pej festivalura Pohoda. Sharpe, Bratislava Design Week taj Dobrý Trh, D e khatar e 2016 kerel buti sar PR manažéri filmoski distribúcia Itafilm, exkluzívno heleteši Soni Pictures po Slovako, kaj kerel e kampaňa pe buten filmon ando Hollywwoodo. Sar korkori peske kerel kerelas pe bute pozícien andi RTVS, Štátne divadlo Košice taj Slovenské centrum dizajnu.

3-val hudba: Bon Iver, Car Seat Headrest
3-val filmo: Scott Pilgrim vs. the World, V Brugách, Darjeling Limite
3-val kenva: Stopárov sprievodca galaxiou (Douglas Adams), Hlava22 (Jooseph Heller), Naivne Super (Erlend Loe)

Janka Popovicsová

programovívo kordinátorka
Śtudolindas editorstvo taj vydavateľsko praxo so den ávri e kenvi pi UKF andi Nitra,majdúr kerdas peske doktorando štúdiumo pi teória literatúraky. Ande 2017 sas projektovívo manažérka bi khanikasko ando kultúrno centrumo Hidepark Nitra,ande savo realizovalindaspe de khatar 2015.Adejs kerel khote i dramaturgia, khetane buto kon kamel taj e louvengo manažmento pe maj but sar 60 tertíletura telak berš. Bi kodolesko kerel in ke ando Nitrako centrumo páše búti pi Týždňa dobrovoľníctva a srdca na dlani (kurkesky buti andaj kedva taj o jílo pi palma), terejdij pa skirimo e šavourengo taj organizolij ando fouro maladimátura sar Noc literatúry taj či Pecha Kucha Nigt Nitra.

3-val hudba: Massive attack.Nouvelle vague,Fallgrapp
3-val filmo: Pulp fiction,Philadelphia,Mr. Nobody
3-val kenva: Osamelosť prvočísel (Paolo Giordano), Doppler (Erlend Loe), Toxo (Ivana Dobrakovová)

Anna Šimončičová

programovívo koordinátorka
Vou si kultúraky manažérka taj perdal sitilas i kulturológia andi Nitra pi UKF. Andi akademicko rig andi doktorandosky vráma terejdijas paj kultúrake maladimátura,vizgálijas lengo efekto taj i java po puranimo. D khatar e 2014 getojas o maškar themengo festivali Divadelná Nitra,savesa žanadas pe kana sitolas. Andi Asociacia Divadelná Nitra terejdijas pa programosko manažmento,maškar themenge projektura taj o határimo. Felelij anda kísilimo taj te žal o maškar themengo khetane butako projekto Be SpectACTive! De khatar 2018 si zástupkyňa a riaditeľkaky maškar themengofestivali Divadelná Nitra.

3-val hudba: Ennio Morricone, Hana Hegerová, Kalascima
3-val filmo: Postřižiny, Ostro sledované vlaky, Bábušky z Černobylu
3-val kenva: Pipi dlhá pančucha (Astrid Lingrenová), Zazie v metre (Raymond Q ueneau), Slovensko 3 ĹUD- Ćasť (etnologicko literatúra)

Miro Zwiefelhofer

programovivo koordinátori
Avri phírdas divadlosky veda pi VŚMU ani Bratislava. sas členo andi rada po maškar themengo festivali Divadelná Nitra,členo dramaturgiaki rada efestivali Nová dráma,sar porotca maladol pej vižgalaša e divadlongi,save si khetane e festivalosa Scénická žatva,rigate kerelas po festivali Kiosk,ando Rádio FM,Devín,časopiso Javisko taj e dejseske Pravda taj Sme,po webosko portáli mloki.sk taj online projekto Monitoringo e divadlongo. Sas produčnivo taj dramaturgo ando Študio 12. Si dramaturgo so žal o festivali Divadelná Nitra,savesa khetanej po projekto Be SpectACTive! taj ando divadlo Andreja Bagara kaj kerel sar keňvári.

3-val hudba: Beastie Boys, Vydrapená Bužírka Punk system, Madness
3-val filmo: Machete 2, Das Kabinett des Doktor Caligari, Monty Python´s The Meaning of Life
3-val keňva: Roger Krowiak (kol), Der kurze Brief zum langen Abschied (Peter Handke), Amáro hokeji (Vladimír Dobrovodský, Miroslav Hucek)

Monika Reiskupová

programovívo koordinátorka
Sitilas ávri o járašesko taj o khejrutno rozvoji pi SPU andi Nitra,káj sitarel sar pedagogička pi bári škola. Voun terejdij pa khejrutno taj járašesko rozvoji phuterde politiky khetane strategiako pláno taj e žejnengo rozvoji,ekonomika phuterdo sektori,priestoresky štatistika taj metodológia výskumosky.Andi dizertačno búti zeberiaspe kultúrake tajkreatívna riga,pej výskumnývy aktivity venolijpe e phuterde disparitenge, manušeske taj socialno kapitáli taj inštitucionálno hejzeto tajmanušanimengo sieťo. Khetane kerelas pej dokumentura e gávenge járašesky samospráva taj khejrutne akčnýva skupiny. Ande kady vráma si lokálno europaky kordinátorka Horizont 2020 e projekto IN-HABIT.

3-val hudba: Sigur Rós, Mercury Rev, Katarína Máliková
3-val filmo: Reprise, Cesta do fantázie (Spirited Away), Černobyl
3-val keňva: Majster a Margaréta (Michail Bulgakov), V melónovom cukre (Richard Brautigan), 100 rokov samoty (Gabriel García Márquez)

Katka Melichová

dátovívo analitička taj e financie
Phírdas ávri e tájosko taj o khejrutno ánglal te žalpe pi SPU andi Nitra, káj vi sitjárel káj bára školaki pedagogička taj výskumníčka/so ávri rakhel/. Maj but terejdij pa khejrutno taj tájosko anglal o drom/rozvoji/ taj phuterde politiky, khetáne žutimasko pláno taj e žejnengo trajo ando fouro e louvengi/ekonomika/ phuterde sektorosky taj phuterdi štatistika taj sar trobuj težal o výskumo. Ande peski dizertačno búti terejdijas paj kultúrake taj kreatívna riga/idešša
bútja/. Ando výskumo/vižgálij/ terejdij pa phuterdo thanesko ávrejsar i disparita /sako áver/ e manušengo taj sociálno kapitáli, inštitúciengo hejzeto taj e manušenge riga. Khetáne kerelas pej gávenge strategickíva dokumentura,tájosky samospráva taj khejrutnenge friššone skupinenge. Ande kadi vráma
si lokálno koordinátorka európako Horizont 2020 e projektosko IN-HABIT.

3-Val hudba: Muse, Blue OysterCult, twenty one pilots
3-val filmo: Snatch, Fargo, Four Rooms
3-val keňva: Hymna demokratickej mládeže (Serhij Žadan), 12 stoličiek/12 sejkura (Iľja Iľf, Jevgenij
Petrov), Black Swan (Nassim Taleb)

Andrej Barčák & Andrej Čanecký

vizuálni identita
Kolaborantsko divadelnývo štúdiumo Andrej&Andrej, save phuterde ando berš 2014 e dizajnéra Andrej Barčáka Andrej Čanecký, absolventura vizuálno komunikácia VšVU. Maškar lenge klientura si o festivali Sensorium,Fasion live!,AEN Group,Slovenská národná knižnica, VŠVU,nitriansky FLAAM festival,Energy manifest vad i kacelaria e phuterde pravosky partja. Anda peske projektura kapinde maj but hasna,o projekto Jedenástka sas ávri šuto pej Bienale graficko dizajni andi Brna 2018 taj kapindas i majbári cena ko nerija Best in Design,Zlín 2016.O Andrej Barčák vi voun kapindas i themesky cena pa dizajno 2018pa projekto Redizajn.Ando juni 2020 sas lenca kerdi vorba taj šutte la ávri po báro britskývo webo It´s Nice That.

www.andrejandrej.com

Butake skupiny

Po projekto Nitra 2026 keren khetane e projektovívone tímosa 20-30 kultúrna aktéra andaj Nitra taj vi maj but tájura save de khatar o marculuši khetane deno programo pi prihláška.

Hudba
Marian Tesák /festivalosko promotéri taj dramaturgo, FLAAM festival/
Raymond Kaňa /koncertosko promotéri, Double Head Live/
Klaus Stracke /booker taj promotéri,KS Music/
Peter Škorec /hudobníko,booker taj promotéri/

Dikhimasko žanimo
Omar Mirza /kurátori,Nitraki galéria/
Jana Mináriková /filmárka,učiteľka UKF/
Zuzana Novotná Godálová /Nástupišta 1-12/
Jana Godálová Kianičková /Nástupište 1-12/
Magdaléna Klobučníková /Galéria umenia Ernesta Zmetáka andaj Nové Zámky/
Kati Decsi /so raizolij/
Jana Farmanová /so raizolij/
Dominika Lehocká /so raizolij/
Slávka Laurová /so raizolij/
Juraj Kusy /produkto dizajnéri/

Divadlo & khelimo
Anna Šimončičová /heleteškyňa a riadeteľkaky po festivali andi Nitra/
Miro Zwiefelhofer /kritiko po programo so žal andi Divadelná Nitra/
Marica Šišková /režisérka,pedagogička ZUŠ J. Rosinského andi Nitra/
Slavka Civáňová /koordinátorka sitarimasko programo taj búti e publikosa/
Silvia Bartáková /odborno bútarka ando divadlo,Krajské osvetové stredisko/
Nikoleta Tužínska /dramaturgička,Staré divadlo Karola Spišáka andi Nitra/
Katarína Cvečková /divadlosky kritička/
Mirislav Ballay /divadlosko kritiko,vedúcivo pi Katedra kultúraky andi Nitra UKF
Veronika Gabčíková /dramaturgička,Nové divadlo/
Róberta Štepánková /khelimasky taj sitirimaski o khalimo/
Ondrej Spišák /režiséri taj riaditelo Teatra Tatra/
Diana Miklášová /manažérka,súkromno konzervatóriumo andi Nitra/
Róbert Mačkay /študentopo herco,phuterdas o Magarovo Jeruzalem/
Michal Ditte /angluni ando divadlo Pôtoň/
Iva Ditte Jurčová (/režisérka taj umeleco angluni ando divadlo Pôtoň/

Trajosko & hejzeto
Viktor Šabik /o angluno architekto andi Nitra/
Milan Csanda /architekto/
Veronoka Očadlíková /architektka/
Štefan Lančarič /vdúcivo po trajosko hejzeto andi Nitra/
Erik Král /tájosko architekto,
Attila Tóth /tájosko architekto,pedagógo pi FZKI SPU/
Jakub Samuel /architekto/
Lívia Dulíková /architektka/Lenka Lovišková/architektks/
Lenka Lovišková /architekto/
Peter Mezei /architekto/
Tibor Zelenický /architekto/
Vladimír Jarabica /architekto/

Literatúra, filmo & popkultúra
Juraj Malíček /pedagógo,pi pokultúra/
Robert Ptrík /kidel e manušengo khelimo,konzal taj kadej/
Štefan Timko /pedagógo,rig divadlosky,filmo taj literatúra/
Natália Mitková /pedagogička pi literatúra/

Kultúrako taj phírimasko trajo
Zuzana Pálenčíková /vedúcívo pej phírimasko trajo,FSŠ UKF/
Daniel Balko /viceprimátori andi Nitra/
Ivona Fraňová /prezidentka AICES,pedagogička pi UKF Nitra/
Martin Záruba /a Nitrako samospravako tájo/
Marta Hároníková /maj bári riaditeľka a Nitraki organizácia CR/
Danka Póčiková /Nitraki organizácia CR/
Michal Molčan /phuterdas taj si maj báro redaktori magazíno paj kávejja Standart/
Katka Kompasová /pedagogička,KMKT,FF UKF/
Tereza Zaujecová /TIC Nitra,vedúcívo po CR/
Alena Pivarčiová /odbori CR/

Manušenge kumpánii
Martina Hrozenská /e manušengo žutimo Msú Nitra/
Ivana Boboňová /Iuventa i búti e ternenca po Msú Nitra/
Ľubica Ľachká /Nitraky komunitno nadácia/
Jana Andreasová /Nitrako centrumo kon kamel/
Andrea Hugáňová Kosírová /STORM/
Beata Miškovičová /slovákicko loulo trušul/
Miriam Bošelová /Mareena/
Ľubica Pavelová /centrumo e čaládosky/
Silvia Morávková /Budúcnosti,n.o./
Lucia Richterová /Siedas/
Zuzana Blaháková /ambasadorka andi Nitra/
Klaudia Šugrová /Klaudia/
Mária Končeková /asamo sar ajándíko/
Klára Labošová /Kher a žutimasko sv. Rafaela/
Juraj Barát /diciezno charita Nitra/

Kultúrno so lam perdal
Lenka Olejárová (projekto Palaj fejastra)
Peter Keresteš (riaditeli Štátnyvo archívo Nitra)
Peter Bednár (archeologo SAV)
Margita Jagerová (etnologička,UKF)
Silvia Eliášová (puranimasky UKF)
Ivan Štosel (podnikateli, lesko jelo Pohan)
Pavol Francúz (šukarimasko ajándíko)
Tomáš Blažek (telko e slovákongo gajdoša)
Daniel Balko (viceprimátori Nitra)
Róbert Žilík (hudobníko, šukarimasko so faragij)
Linda Štulajterová (KOS, skirimáta pa puráni voja)
Daniela Gundová (KOS, riaditeľka)
Peter Jurkovič (riaditeli, KPú)

Šport
Matej Tóth (ambasádori)