Pridaj sa!

Zmluvy

December 2021
Zmluva o dielo – Ľubomír Panák
Zmluva o dielo – Omar Mirza
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby
Zmluva o výpožičke
Dodatok k zmluve o dielo – Post Bellum SK

November 2021
Zmluva o dielo – Nina Pacherová
Zmluva o dielo – Martina Tomašovičová
Zmluva o dielo – Katka Pisarčíková
Zmluva o dielo – Juraj Kusy

Október 2021
Zmluva o dielo – Denisa Záchenská
Zmluva o dielo – Nina Pacherová
Zmluva o dielo – Juraj Kusy
Zmluva o spolupráci – Jana Popovicsová
Zmluva o dielo – Linda Straková
Zmluva o dielo – Katarína Melichová
Zmluva o spolupráci – Tomáš Billik
Zmluva o spolupráci – Veronika Mezei Očadlíková
Dodatok k zmluve o spolupráci – Michal Kutlík
Zmluva o dielo – Raymond Kaňa
Zmluva o spolupráci – Mesto Nitra
Zmluva o dielo – Peter Bednár
Zmluva o dielo – Vladimír Koppan

September 2021
Zmluva o spolupráci – Anna Šimončičová
Zmluva o spolupráci – Zuzana Godálová
Zmluva o spolupráci – Simona Vrabcová
Zmluva o dielo – Natália Vargová
Zmluva o dielo – Mária Šimončičová
Zmluva o dielo – Jakub Samuel
Zmluva o dielo – Jonáš Verešpej
Zmluva o spolupráci – Petr Šimon
Zmluva o poskytovaní služieb – Nadja Grizzo
Zmluva o dielo – Post Bellum SK
Darovacia zmluva – dm drogerie markt

August 2021
Zmluva o dielo – Juraj Kusy
Zmluva o spolupráci – Mesto Nitra
Zmluva o spolupráci – Miro Zwiefelhofer

Júl 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo – Omar Mirza
Zmluva o dielo – Martina Kertészová
Zmluva o dielo – Peter Bednár
Zmluva o dielo – Roman Stražanec
Zmluva o spolupráci – Martin Zaujec
Zmluva o spolupráci – Michal Kutlík
Zmluva o spolupráci – Juraj Camber

Jún 2021:
Zmluva o platobnej karte
Zmluva o vytvorení autorského diela – Mirek Karas
Zmluva o výpožičke